PVC HOSE


CVT - PVC CLEAR VINYL TUBING HOSE

CVT - PVC CLEAR VINYL TUBING HOSE

00-600-000

From $0.40/m inc GST

Select Size
HELISTEEL PLUTONE HOSE

HELISTEEL PLUTONE HOSE

02-600-000-020

From $3.14/m inc GST

Select Size
NTP PVC CLEAR BRAIDED MULTI PURPOSE HOSE

NTP PVC CLEAR BRAIDED MULTI PURPOSE HOSE

00-200-000

From $1.32/m inc GST

Select Size
PVC AIR / WATER YELLOW / BLUE SPA HOSE

PVC AIR / WATER YELLOW / BLUE SPA HOSE

00-000-000

From $1.31/m inc GST

Select Size
PVC CHEMAIR AIRLINE/CHEMICAL 250PSI HOSE

PVC CHEMAIR AIRLINE/CHEMICAL 250PSI HOSE

00-900-000

From $1.57/m inc GST

Select Size
PVC DRUM PUMP HOSE

PVC DRUM PUMP HOSE

00-410-000

From $5.81/m inc GST

Select Size
PVC EXITFLEX CHEM SPRAY 600 HOSE

PVC EXITFLEX CHEM SPRAY 600 HOSE

00-920-000

From $1.41/m inc GST

Select Size
PVC MARINE FLEX PP2707 BLACK HOSE

PVC MARINE FLEX PP2707 BLACK HOSE

02-030-000-020

From $40.26 inc GST

Select Size
PVC SUCTION OPTIMA GREY PP2705 HOSE

PVC SUCTION OPTIMA GREY PP2705 HOSE

02-000-000-020

From $5.78/m inc GST

Select Size
PVC WASHDOWN PREMIUM BLUE STRIPE HOSE

PVC WASHDOWN PREMIUM BLUE STRIPE HOSE

00-110-000

From $3.73/m inc GST

Select Size
PVC/NBR SUCTION OPTIMA BLUE PP4705 HOSE

PVC/NBR SUCTION OPTIMA BLUE PP4705 HOSE

02-400-000-020

From $125.40 inc GST

Select Size